กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เกาะขัน ม.4 ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง_บ่เย็นนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

วันที่ 14 พ.ย. 2561 18:07:18
 
บ.เกาะขัน ม.4 ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง_บ่เย็นนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

ที่มา : นางประพิน สว่างรัตน์
เครือข่าย ทธ.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS