กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
อบต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย_เวลา 08.55 น. เกิดแผ่นดินไหว ขนาด 3.3 บริเวญ อ.พาน จ.เชียงราย ประชาชนในพื้นที่ ต.ป่าก่อดำ สามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 09:17:05
 
อบต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย_เวลา 08.55 น. เกิดแผ่นดินไหว ขนาด 3.3 บริเวญ อ.พาน จ.เชียงราย ประชาชนในพื้นที่ ต.ป่าก่อดำ สามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน

ที่มา : คุณสิริขวัญ ประยงค์
เจ้าหน้าที่ อบต.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS