กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ป่าเปา ม.11 ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย_เมื่อเวลา 08.55 น. เกิดแผ่นดินไหวขนาด 3.3 บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย ประชาชนในพื้นที่ ต.สันกลาง อ.พาน ไม่สามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น มีหมอกหนาในช่วงเช้าตรู่

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 09:23:51

บริเวณ : บ.ป่าเปา ม.11 ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย
- เมื่อเวลา 08.55 น. เกิดแผ่นดินไหวขนาด 3.3 บริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย ประชาชนในพื้นที่ ต.สันกลาง อ.พาน ไม่สามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน 
- เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น มีหมอกหนาในช่วงเช้าตรู่

ผู้ให้ข้อมูล : นายอนุพงษ์ อิ่มติ๊บ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS