กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปลายคลองเสลา ม.9 ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช_เย็นนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เวลา 16.00 น. มีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 17:31:06
 
บ.ปลายคลองเสลา ม.9 ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช_เย็นนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เวลา 16.00 น. มีฝนตกเล็กน้อย

ที่มา : นายประมวล วงค์สวัสดิ์
เครือข่าย ทธ.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS