กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หน้าควน ม.6 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง_เย็นนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ช่วงเช้าที่ผ่านมามีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 17:35:17
 
บ.หน้าควน ม.6 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง_เย็นนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ช่วงเช้าที่ผ่านมามีฝนตกเล็กน้อย

ที่มา : นายสมพร หนูนุ้ย
เครือข่าย ทธ.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS