กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เขาหลัก ม.2 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเป็นบางช่วง

วันที่ 16 พ.ย. 2561 18:02:44

บ.เขาหลัก ม.2 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเป็นบางช่วง_นายจุติ ปานรักษ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS