กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เหนือคลองระแนะ ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม.

วันที่ 18 พ.ย. 2561 09:31:01
 
บ.เหนือคลองระแนะ ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม.

ที่มา : นายยุทธชัย ราชมณี
เครือข่าย ทธ.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS