กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โคกสะอาด ม.11 ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี_บ่ายวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เวลา 12.00 น. มีฝนตกปรอยๆ

วันที่ 18 พ.ย. 2561 15:02:09
 
บ.โคกสะอาด ม.11 ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี_บ่ายวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เวลา 12.00 น. มีฝนตกปรอยๆ

ที่มา : นางสาววิไลพร พันธ์สว่าง
เครอข่าย ทธ.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS