กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ไร่ ม.3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่อ่องสอน_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก อากาศร้อน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 15:37:32

บ.ไร่ ม.3 ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่อ่องสอน_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก อากาศร้อน

ที่มา :  นางพรวิภา ศิลาวรรณ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS