กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ไสอ้อย ม.6 ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช_ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 15:13:49

บ.ไสอ้อย ม.6 ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช_ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก เมื่อคืนมีฝนตก นางพรทิพย์ ทองเหลือ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS