กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เขายวนเฒ่า ม.4 ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 15:24:21

บ.เขายวนเฒ่า ม.4 ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก เมื่อคืนมีฝนตก นายวาธี ทิพย์มงคล
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS