กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เขาหินปูน หมู่ 8 ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี_ท้องฟ้าครึ้มเล็กน้อย เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 65 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 08:59:50
 
บ.เขาหินปูน หมู่ 8 ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี_ท้องฟ้าครึ้มเล็กน้อย เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 65 มม.


ที่มา : นางวันเพ็ญ ชิตสันเที๊ยะ
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS