กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ต้นโชค ม.5 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีหมอกหนา อากาศเย็น เมื่อวานมีฝนตกลมแรง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 08:17:05

บ.ต้นโชค ม.5 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีหมอกหนา อากาศเย็น เมื่อวานมีฝนตกลมแรง_นายประเทือง ใจยศ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS