กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งใน หมู่ 8 ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช_ท้องฟ้าครึ้ม กำลังมีฝนขนาดเล็กน้อยในพื้นที่ สถานการณ์ปกติ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 17:18:41
 
บ.ทุ่งใน หมู่ 8 ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช_ท้องฟ้าครึ้ม กำลังมีฝนขนาดเล็กน้อยในพื้นที่ สถานการณ์ปกติ


ที่มา : นางพรทิพย์ เพ็ชรเจริญ
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS