กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เหนือคลองระแนะ หมู่ 6 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช_ท้องฟ้าครึ้มๆ เช้านี้ไม่มีปริมาณน้ำฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 09:05:49
 
บ.เหนือคลองระแนะ หมู่ 6 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช_ท้องฟ้าครึ้มๆ เช้านี้ไม่มีปริมาณน้ำฝน


ที่มา : นายยุทธชัย ราชมณี
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS