กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ช้างเชื่อ หมู่ 4 ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา_ท้องฟ้าครึ้ม วัดปริมาณน้ำฝนเช้านี้ได้ 40 มิลลิเมตร

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 10:49:55
 
บ.ช้างเชื่อ หมู่ 4 ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา_ท้องฟ้าครึ้ม วัดปริมาณน้ำฝนเช้านี้ได้ 40 มิลลิเมตร


ที่มา : นายจริต แสงทอง
เครือข่าย ทธ.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS