กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ใสประดู่ ม.2 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. ขณะนี้ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ ระดับน้ำในแม่น้ำปกติแต่เริ่มเปลี่ยนสี

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 16:57:46

บ.ใสประดู่ ม.2 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. ขณะนี้ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ ระดับน้ำในแม่น้ำปกติแต่เริ่มเปลี่ยนสี_นายวิชิต ราชแก้ว
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS