กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ร่องหาด ม.9 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา_เช้านี้ท้องฟ้ามีหมอกหนา อากาศเย็น ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 08:18:58

บ.ร่องหาด ม.9 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา_เช้านี้ท้องฟ้ามีหมอกหนา อากาศเย็น ไม่มีฝนตก_นายประหยัด อินทอง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS