กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เขาแก้ว ม.7 ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย_ช่วงเช้าท้องฟ้ามีหมอกหนา ขณะติดต่อท้องฟ้าโปร่งแล้ว มีแดดออก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 08:22:02

บ.เขาแก้ว ม.7 ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย_ช่วงเช้าท้องฟ้ามีหมอกหนา ขณะติดต่อท้องฟ้าโปร่งแล้ว มีแดดออก

ที่มา: นายศุภศักดิ์ สมทอง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS