กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.วังหลวงใน ม.2 ต.เปลี่ยน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช_ฝนตกตั้งแต่เช้าจนถึงบ่าย ขณะนี้น้ำท่วมเข้าบ้านเรือนแล้วถนนทุกสายน้ำใด้ตัดผ่านรถไม่สามารถวิ่งใด้

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 17:33:56
 
บ.วังหลวงใน ม.2 ต.เปลี่ยน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช_ฝนตกตั้งแต่เช้าจนถึงบ่าย ขณะนี้น้ำท่วมเข้าบ้านเรือนแล้วถนนทุกสายน้ำใด้ตัดผ่านรถไม่สามารถวิ่งใด้


ที่มา : นางจีราภรณ์ ผิวเหมาะ
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS