กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.วัดพนมพัฒนา ม.2 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี_วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกในตอนเช้า ในช่วงบ่ายจนถึงเย็น ท้องฟ้าเริ่มเปิด

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 17:56:48

บ.วัดพนมพัฒนา ม.2 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี_วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกในตอนเช้า ในช่วงบ่ายจนถึงเย็น ท้องฟ้าเริ่มเปิด

ที่มา : นายวัชเร จันทร์ปาน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS