กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ไคร้เดชบุญ ม.22 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 08:55:03

บ.ไคร้เดชบุญ ม.22 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก เมื่อวานมีฝนตกปรอยๆ นายประดุง ปันเชื้อ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS