กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ม่วงสามปี ม.8 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน_บ่ายนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก อากาศเย็น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 15:42:35

บ.ม่วงสามปี ม.8 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน_บ่ายนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก อากาศเย็น_นายสมศักดิ์ เทียมเพชร
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS