กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.พรุจำปา ม.3 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต_ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

วันที่ 28 พ.ย. 2561 17:37:50

บ.พรุจำปา ม.3 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต_ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก เมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย นางวันเพ็ญ แซ่เตี้ยว
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS