กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หูนบ หมู่ 4 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช_ตอนนี้ท้องฟ้ามีเมฆมาก อากาศดี เช้านี้วัดน้ำฝนได้ 8 มม.

วันที่ 29 พ.ย. 2561 09:01:43
 
บ.หูนบ หมู่ 4 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช_ตอนนี้ท้องฟ้ามีเมฆมาก อากาศดี เช้านี้วัดน้ำฝนได้ 8 มม.


ที่มา : นายขันติชาติ องอาจ
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS