กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยตองสาด หมู่ 7 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_ท้องฟ้าโปร่ง มีหมอกเล็กน้อย อากาศเย็น อุณหภูมิ 22 องศา

วันที่ 29 พ.ย. 2561 09:03:51
 
บ.ห้วยตองสาด หมู่ 7 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_ท้องฟ้าโปร่ง มีหมอกเล็กน้อย อากาศเย็น อุณหภูมิ 22 องศา


ที่มา : นายฤทธิชัย ราชมณี
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS