กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แพะ หมู่ 12 ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก_ท้องฟ้าโปร่ง ตอนเช้าอากาศหนาว ช่วงบ่ายร้อน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 10:12:53
 
บ.แพะ หมู่ 12 ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก_ท้องฟ้าโปร่ง ตอนเช้าอากาศหนาว ช่วงบ่ายร้อน


ที่มา : นายชัยรัตน์ วิถีสะอาด
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS