กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่าโปรงทอง ม.5 ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 08:30:56

บ.ท่าโปรงทอง ม.5 ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว_นายสมศักดิ์ โสดาวัตร
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS