กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ชมพูใต้ ม.1 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มเป็นบางช่วง ไม่มีฝนตก อากาศเย็น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 17:39:32

บ.ชมพูใต้ ม.1 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มเป็นบางช่วง ไม่มีฝนตก อากาศเย็น_นายพยม กล่ำทอง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS