กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โคกอนุ ม.9 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ_ช่วงเช้าๆ อากาศเย็นๆ กลางวันอากาศร้อน ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 15:40:26

บ.โคกอนุ ม.9 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ_ช่วงเช้าๆ อากาศเย็นๆ กลางวันอากาศร้อน ไม่มีฝนตก

ที่มา : นายสงวน อุดมนอก
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS