กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ใหม่สะแกราช ม.15 ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 12 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 06:26:52
 
สภาพอากาศประจำวัน

บริเวณ : 
บ.ใหม่ละแกราช ม.15 ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
สภาพอากาศ : เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

ผู้ให้ข้อมูล : นางสุพิศ ทูลบุญลินทร์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS