กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โนนอุดม ม.8 ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี_เช้านี้ท้องฟ้าหลัว อากาศเย็น มีอุณหภูมิ 21 องศาเซลเซียส

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 12 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 06:58:31
 
สภาพอากาศประจำวัน

บริเวณ :
บ.โนนอุดม ม.8 ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี
สภาพอากาศ : เช้านี้ท้องฟ้าหลัว อากาศเย็น มีอุณหภูมิ 21 องศาเซลเซียส

ผู้ให้ข้อมูล : นายบุญมี ผงธุลี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS