กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หูนบ ม.4 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 16 มม.สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้าหลัว มีฝนตกปรอยๆ

วันที่ 15 ธ.ค. 2561 07:41:50

บ.หูนบ ม.4 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 16 มม.สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้าหลัว มีฝนตกปรอยๆ_นายขันติชาติ องอาจ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS