กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองเตย ม.1 ต.ช้างแรก อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี มีลมพัดแรง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 12:57:13

บ.คลองเตย ม.1 ต.ช้างแรก อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี มีลมพัดแรง ไม่มีฝนตก

ที่มา :  นายสมบูรณ์  สุขแก้ว
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS