กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ยางในลุ่ม ม.3 ต.สวนขัน อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช_วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกติดต่อกันมาตั้งแต่เมื่อวาน จนถึงวันนี้ เริ่มมีน้ำหลากในพื้นที่ริมคลอง ขณะติดต่อฝนหยุดตกแล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 15:19:35

บ.ยางในลุ่ม ม.3 ต.สวนขัน อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช_วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกติดต่อกันมาตั้งแต่เมื่อวาน จนถึงวันนี้ เริ่มมีน้ำหลากในพื้นที่ริมคลอง ขณะติดต่อฝนหยุดตกแล้ว_นายอกร สืบพันธ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS