กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยครก ม.4 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 110 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกต่อเนื่อง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 08:36:17

บ.ห้วยครก ม.4 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 110 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกต่อเนื่อง_นายสำเริง ชูคง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS