กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ลำสินธุ์ ม.8 ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 08:40:06

บ.ลำสินธุ์ ม.8 ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ_นายมิตร สัมปทาวนิช
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS