กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ใสประดู่ ม.2 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 17 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน เริ่มมีแดดออก

วันที่ 18 ธ.ค. 2561 08:15:25

บ.ใสประดู่ ม.2 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 17 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน เริ่มมีแดดออก_นายวิชิต ราชแก้ว
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS