กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยพลู ม.11 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์_เช้านี้อากาศแจ่มใส มีเมฆเป็นส่วนมาก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 08:26:03
 
บ.ห้วยพลู ม.11 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

เช้านี้อากาศแจ่มใส มีเมฆเป็นส่วนมาก

ที่มาข้อมูล นายสงวน กลัดแสง
   เครือข่าย ทธ.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS