กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งใน ม.8 ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 52 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย

วันที่ 18 ธ.ค. 2561 07:52:22

บ.ทุ่งใน ม.8 ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 52 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย_นายสมศักดิ์ เพ็ชรเจริญ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS