กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ฝายท่า ม.1 ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 65 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตก

วันที่ 19 ธ.ค. 2561 06:55:52

สภาพอากาศประจำวัน

บริเวณ :
บ.ฝายท่า ม.1 ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
สภาพอากาศ : 
- เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 65 มม. 
- เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตก

ผู้ให้ข้อมูล : นายไมตรี ช่วงชุนส้อง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS