กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองพา ม.4 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกลดลง ระดับน้ำหลากท่วมสะพานเริ่มลดลงแล้ว รถสามารถสัญจรได้แล้ว

วันที่ 19 ธ.ค. 2561 07:06:16
 
สภาพอากาศประจำวัน

บริเวณ : 
บ.คลองพา ม.4 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
สภาพอากาศ : 
- เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม. 
เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกลดลง ระดับน้ำหลากท่วมสะพานเริ่มลดลงแล้ว รถสามารถสัญจรได้แล้ว

ผู้ให้ข้อมูล : นายสมหมาย ห้วยสน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS