กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ใหม่ ม.5 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 08:10:50
 
สภาพอากาศประจำวัน

บริเวณ : 
บ.ใหม่ ม.5 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช
สภาพอากาศ : 
- เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม. 
เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย

ผู้ให้ข้อมูล : นางหนูพรึก ประสงค์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS