กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.วัดสวาด ม.2 ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย

วันที่ 19 ธ.ค. 2561 07:09:32

สภาพอากาศประจำวัน

บริเวณ : บ.วัดสวาด ม.2 ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
สภาพอากาศ : 
- เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. 
- เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย

ผู้ให้ข้อมูล : นายจาเร ทับทิมทอง

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS