กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท้ายเหมือง ม.13 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย

วันที่ 19 ธ.ค. 2561 07:00:44

สภาพอากาศประจำวัน

บริเวณ : บ.ท้ายเหมือง ม.13 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช
สภาพอากาศ : 
- เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. 
- เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกเล็กน้อย

ผู้ให้ข้อมูล : นายพิเชษฐ์ จันทร์ประกอบ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS