กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่ากลอย ม.4 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น มีลมพัดแรงเป็นบางช่วง

วันที่ 19 ธ.ค. 2561 08:28:58

สภาพอากาศประจำวัน

บริเวณ : บ.ท่ากลอย ม.4 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
สภาพอากาศ : เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น มีลมพัดแรงเป็นบางช่วง

ผู้ให้ข้อมูล : นายมนตรี ศิริธนศักดิ์

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS