กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยลึก ม.2 ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 200 มม. ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกต่อเนื่องทั้งวัน

วันที่ 19 ธ.ค. 2561 19:07:11

บ.ห้วยลึก ม.2 ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 200 มม. ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกต่อเนื่องทั้งวัน
_นายโสภณ ชุมสุด
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS