กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ไสขนุน ม.4 ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง_ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวัน เริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่

วันที่ 19 ธ.ค. 2561 19:08:50

บ.ไสขนุน ม.4 ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง_ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวัน เริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่_นายณรงค์ แก้วยอด
บ.ไสขนุน ม.4 ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง_ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวัน เริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่_นายณรงค์ แก้วยอด
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS