กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สวนป่า ม.20 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ช่วงเช้าอากาศเย็น มีลมพัดเป็นบางช่วง ช่วงกลางวันอากาศร้อน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2561 15:23:22

สภาพอากาศประจำวัน

บริเวณ :
บ.สวนป่า ม.20 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
สภาพอากาศ : สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง ช่วงเช้าอากาศเย็น มีลมพัดเป็นบางช่วง ช่วงกลางวันอากาศร้อน

ผู้ให้ข้อมูล : นายบุญชู โชติพรม 
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS