กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งใน ม.8 ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 18 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

วันที่ 27 ธ.ค. 2561 10:59:06

สภาพอากาศประจำวัน

บริเวณ :
บ.ทุ่งใน ม.8 ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
สภาพอากาศ : เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 18 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

ผู้ให้ข้อมูล : นายสมศักดิ์ เพ็ชรเจริญ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS